ထိုင်းနိုင်ငံ နိုရူမုန်တိုင်း UAC ကြောင့် နှစ်ပေါင်း(၅၀၀)ကျော်သက်တမ်းရှိ စေတီတော်ပြိုကျသည့်(ရုပ်သံ)

ထိုင်းနိုင်ငံ နိုရူမုန်တိုင်း UAC ကြောင့် နှစ်ပေါင်း(၅၀၀)ကျော်သက်တမ်းရှိ စေတီတော်ပြိုကျသည့်(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

ထိုင်းနိုင်ငံ နိုရူမုန်တိုင်း UAC ကြောင့် မိုးများစွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးချင်းမိုင်ခရိုင် Wat Sri Suphan အတွင်းမှာ

နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ စေတီတော် ပြိုကျခဲ့ပါတယ်

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

ထိုင်းနိုင်ငံ နိုရူမုန်တိုင်း UAC ကြောင့် နှစ်ပေါင်း(၅၀၀)ကျော်သက်တမ်းရှိ စေတီတော်ပြိုကျသည့်(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

ထိုင်းနိုင်ငံ နိုရူမုန်တိုင်း UAC ကြောင့် မိုးများစွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးချင်းမိုင်ခရိုင် Wat Sri Suphan အတွင်းမှာ

နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ စေတီတော် ပြိုကျခဲ့ပါတယ်

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

unicode

ထိုင်းနိုင်ငံ နိုရူမုန်တိုင်း UAC ကြောင့် နှစ်ပေါင်း(၅၀၀)ကျော်သက်တမ်းရှိ စေတီတော်ပြိုကျသည့်(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

ထိုင်းနိုင်ငံ နိုရူမုန်တိုင်း UAC ကြောင့် မိုးများစွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးချင်းမိုင်ခရိုင် Wat Sri Suphan အတွင်းမှာ

နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ စေတီတော် ပြိုကျခဲ့ပါတယ်

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

ထိုင်းနိုင်ငံ နိုရူမုန်တိုင်း UAC ကြောင့် နှစ်ပေါင်း(၅၀၀)ကျော်သက်တမ်းရှိ စေတီတော်ပြိုကျသည့်(ရုပ်သံ)

ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။

ထိုင်းနိုင်ငံ နိုရူမုန်တိုင်း UAC ကြောင့် မိုးများစွာရွာသွန်းခဲ့ပြီးချင်းမိုင်ခရိုင် Wat Sri Suphan အတွင်းမှာ

နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ ကျော် သက်တမ်းရှိတဲ့ စေတီတော် ပြိုကျခဲ့ပါတယ်

Su Su San မင်း ဂွတ် သီး

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*